Arvud tuhandeni

2. klass > Matemaatika > 2. poolaasta

Kümnest ühelisest koosnevat hulka nimetatakse kümneliseks.

7

8

1 TUHANDELINE = 10 SAJALIST = 100 KÜMNELIST = 1000 ÜHELIST

ARV ON 3582 ja selles on:

9

youtube_video

Enesekontrolliks: