ELU TUNNUSED

4. klass > Loodusõpetus > 1. poolaasta > 4. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Taimed, loomad, seened ja bakterid on kõik elusolendid.

Elusolenditele omased tunnused

2