EUROOPA KAART

4. klass > Loodusõpetus > 1. poolaasta

Euroopa maailmakaardil

Suurem osa Euroopast asub läänepoolkeral, vaid väike osa jääb idapoolkerale. Euroopa maailmajagu asub Euraasia mandri lääneosas ning teda ümbritseb põhjast Põhja-Jäämeri, läänest ja loodest Atlandi ookean ning lõunast Vahemeri. Viimane eraldab Euroopat Aafrikast. Euroopa kagupiiriks on Must meri ja Kaspia meri.

Euroopa maailmakaardil

Euroopa maailmakaardil

Euroopa loodus

Euroopa loodus

 

Euroopa riigid

Euroopa hõlmab väga paljusid riike, mis erinevad üksteisest nii pindalalt kui rahvaarvult. Rahvastiku paiknemist iseloomustab rahvastiku tiheduse kaart, mis näitab ära, kui palju rahvast mingis piirkonnas elab.

7

Venemaa on maailma suurim riik ning asub nii Euroopas kui Aasias.

Euroopa riigid

Euroopa riigid

TEST:

Millises Euroopa osas asub antud riik ÜRO liigituse järgi?

Euroopa 6000 aasta vältel:

youtube_video

MÄNG