IMETAJAD

6. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Metsade loomastik on väga mitmekesine, seal elab nii suuri kui väikeseid imetajaid. Paljud suuremad loomad on jahiulukid ehk loomad, keda vastavalt seadusele võib jahihooajal küttida. Sõraline on taimtoiduline loom, kelle varvaste otsas on kõvad savainest sõrad ning tavalisemad sõralised on põder, metskits ja metssiga. Kiskluseks nimetatakse sellist suhet, kus üks loom (kiskja) toitub teisest loomast (saakloom).

 

Väiksemad kiskjad on rebane ja metsnugis, suuremad karu, hunt ja ilves. Konkurentsiks nimetatakse kahe looma võistlust toidu, elupaiga või partneri pärast ning peale jääb tugevam või paremini kohastunud loom. Tippkiskja on röövloom, kellel pole looduslikke vaenlasid (nt hunt).

Karu püüab kala

Karu püüab kala

 

Eesti imetajad

Pruunkaru:

youtube_video

Mägironija karu:

youtube_video

youtube_video

Ilves:

youtube_video

Lõvi ja koer saavad sõbraks:

youtube_video