Jaguvuse tunnused

5. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Kui ühe naturaalarvu jagamisel teisega saadakse tulemuseks naturaalarv, siis öeldakse, et esimene arv jagub teisega.

Millega jagub Jaguvuse tunnus
2-ga Arv jagub kahega siis, kui arvu üheliste number on paarisnumber.
Paarisnumbrid on: 0, 2, 4, 6 ja 8
Näide.
Arv 356 jagub 2-ga, sest tema üheliste number on paarisnumber.
3-ga Arv jagub kolmega siis, kui arvu ristsumma jagub kolmega.
Näide.
Arv 264 jagub 3-ga, sest tema ristsumma (numbrite summa) on
2 + 6 + 4 = 12 ja 12 jagub 3-ga.
4-ga Arv jagub neljaga siis, kui arv lõpeb kahe nulliga või tema kaks viimast numbrit moodustavad arvu, mis jagub neljaga.
Näide.
Arv 5624 jagub 4-ga, sest tema kaks viimast numbrit moodustavad arvu 24, mis jagub 4-ga.
5-ga Arv jagub viiega siis, kui tema üheliste number on 0 või 5.
Näide.
Arv 6520 jagub 5-ga, sest tema üheliste kohal on number 0.
6-ga Arv jagub kuuega siis, kui ta jagub 2-ga ja 3-ga.
Näide.
Arv 630 jagub 6-ga, sest arv 630 jagub 2-ga ja 3-ga.
7-ga Arv jagub seitsmega siis, kui arvu kolmest viimasest numbrist moodustatud arvu ja ülejäänud numbritest moodustatud arvu vahe (või vastupidi) jagub seitsmega.
Näide.
Arv 251 321 jagub 7-ga,
sest vahe 321 – 251 = 70 jagub 7-ga.
8-ga Arv jagub kaheksaga siis, kui arv lõpeb kolme nulliga või tema kolmest viimasest numbrist moodustatud arv jagub kaheksaga.
Näide.
Arv 7000 jagub 8-ga, sest tema 3 viimast numbrit on nullid.
9-ga Arv jagub üheksaga siis, kui arvu ristsumma (numbrite summa) jagub üheksaga.
Näide.
Arv 2736 jagub 9-ga, sest arvu ristsumma on
2 + 7 + 3 + 6 = 18 ning 18 jagub 9-ga.
10-ga Arv jagub kümnega siis, kui arvu üheliste number on null.
Näide.
Arv 7590 jagub 10-ga, sest arvu üheliste number on null.
11-ga Arv jagub 11-ga siis, kui arvu kolmest viimasest numbrist moodustatud arvu ja ülejäänud numbritest moodustatud arvu vahe (või vastupidi) jagub 11-ga.
Näide.
Arv 211 112 jagub 11-ga,
sest vahe 211 – 112 = 99 jagub 11-ga.
12-ga Arv jagub 12-ga siis, kui ta jagub 3-ga ja 4-ga.
Näide.
Arv 624 jagub 12-ga,
sest arv 624 jagub 3-ga ja 4-ga.
13-ga Arv jagub 13-ga siis, kui arvu kolmest viimasest numbrist moodustatud arvu ja ülejäänud numbritest moodustatud arvu vahe (või vastupidi) jagub 13-ga.
Näide.
Arv 32 123 jagub 13-ga,
sest vahe 123 – 32 = 91 jagub 13-ga.
18-ga Arv jagub 18-ga siis, kui ta jagub 2-ga ja 9-ga.
Näide.
Arv 2736 jagub 18-ga,
sest ta jagub 2-ga ja 9-ga.
25-ga Arv jagub 25-ga siis, kui tema kaks viimast numbrit on nullid või moodustavad arvu 25, 50 või 75.
Näide.
Arv 218 975 jagub 25-ga,
sest tema kaks viimast numbrit moodustavad arvu 75.
50-ga Arv jagub 50-ga siis, kui tema kaks viimast numbrit on nullid või moodustavad arvu 50.
Näide.
Arv 6 387 250 jagub 50-ga,
sest tema kaks viimast numbrit moodustavad arvu 50.

Allikas: Jaguvuse tunnused

Õppematerjali koostas Anne Tiits