KIRJALIK LIITMINE

4. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Kirjalik liitmine toimub järkude kaupa ja arvud kirjutatakse üksteise alla, nii et sama järgu ühikud oleksid kohakuti. Liitmist alustatakse üheliste järgust.

9

 

Liitmine:

youtube_video

 

HARJUTUS:

  1. Kirjalik liitmine