KORRUTAMINE, KORRUTAMISE OMADUSED, SUMMA KORRUTAMISE OMADUS

4. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Korrutamiseks nimetatakse võrdsete liidetavate liitmist.

Näide: 6 + 6 + 6 + 6 = 24 ehk 4 * 6 = 24

TEGUR * TEGUR = KORRUTIS
4            *     6          = 24

11

12

13

14

15

 

Korrutamine:

youtube_video

youtube_video

Korrutamise tekstülesanne:

youtube_video