LIIV

5. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Liiv on tähtis ehitusmaterjal. Liivast valmistatakse klaasi. Ehitusliiva ja kruusa kasutatakse põhiliselt teedeehituses.

Liiv

Liiv

Liivast valmistatud loss.

Liivast valmistatud loss.