LÕIKUVAD JA RISTUVAD SIRGED

3. klass > Matemaatika > 2. poolaasta

Sirged LÕIKUVAD, kui neil on üks ühine punkt.

31

Sirged RISTUVAD, kui nad moodustavad lõikumisel täisnurga.

32

Kui kaks sirget lõikuvad nii, et nende vahele tekib täisnurk, siis öeldakse, et need sirged ristuvad.

sirged s ja t on risti

sirged s ja t on risti

lõikuvad ja mitteristuvad

lõikuvad ja mitteristuvad

lõikuvad ja ristuvad

lõikuvad ja ristuvad

Ristuvate sirgete joonestamiseks kasuta kolmnurka.