Mehaanilise energia jäävuse seadus

8. klass > Füüsika > Valemid

91

kus kineetiline energia vaatluse alghetkel Ek1 ja potentsiaalne energia Ep1 ja keha kineetiline energia mingil järgneval hetkel Ek2 ning potentsiaalne energia samal hetkel Ep2 – kõik energiad mõõdetud (1J).