SEGUD JA LAHUSED

7. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Alkeemikud arvasid, et kõik ained on puhtad ained.

Aristoteles (4.saj. e.Kr) leidis, et kõik ained koosnevad neljast elemendist: tulest, veest, maast ja õhust. Iga aine pidavat sisaldama kindla protsendi igat elementi.

Robert Boyle eristas esimest korda puhta aine segust.