TAASTUVAD JA TAASTUMATUD LOODUSVARAD

6. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Loodusvaradeks nimetatakse kõike looduses esinevat, mida inimesed saavad oma tarbeks kasutada. Loodusvaradeks on näiteks vesi, õhk, taimed, muld, loomad ning maapõues leiduvad loodusvarad ehk maavarad.

 

Loodusvarade jagunemine:

18