7. klassLoodusõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aatomi koostis ja omadusi. Vali õige.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 19
Teise kihi elektronid võrreldes esimese kihi elektronidega asuvad aatomituumast
2 / 19
Kolmanda kihi elektronid võrreldes teise kihi elektronidega asuvad
3 / 19
Teisele kihile mahub elektrone maksimaalselt
4 / 19
Elektron on
5 / 19
Prootoni ja neutroni massid on
6 / 19
Tuumalaeng võrdub
7 / 19
Aatom on
8 / 19
Aatomituuma ja elektronkatte massid on
9 / 19
Aatomituum on
10 / 19
Prooton on
11 / 19
Aatom koosneb
12 / 19
Kõige suurema energiavaruga on
13 / 19
Väliskihile (v.a. kaks erandit) mahub elektrone maksimaalselt
14 / 19
Neutron on
15 / 19
Esimesele kihile mahub elektrone maksimaalselt
16 / 19
Prootoni ja elektroni massid on
17 / 19
Aatomituum koosneb
18 / 19
Aatomi elektronkate on
19 / 19
Ühe ja sama kihi elektronid asuvad aatomituumast
Uuesti Edasi