Aatomi koostis ja omadusi. Vali õige.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 19

Ühe ja sama kihi elektronid asuvad aatomituumast

2 / 19

Väliskihile (v.a. kaks erandit) mahub elektrone maksimaalselt

3 / 19

Kolmanda kihi elektronid võrreldes teise kihi elektronidega asuvad

4 / 19

Prootoni ja neutroni massid on

5 / 19

Neutron on

6 / 19

Elektron on

7 / 19

Prootoni ja elektroni massid on

8 / 19

Aatom on

9 / 19

Teisele kihile mahub elektrone maksimaalselt

10 / 19

Tuumalaeng võrdub

11 / 19

Prooton on

12 / 19

Aatomituum on

13 / 19

Aatomituum koosneb

14 / 19

Kõige suurema energiavaruga on

15 / 19

Aatomituuma ja elektronkatte massid on

16 / 19

Aatom koosneb

17 / 19

Aatomi elektronkate on

18 / 19

Teise kihi elektronid võrreldes esimese kihi elektronidega asuvad aatomituumast

19 / 19

Esimesele kihile mahub elektrone maksimaalselt

results loading