2. klassMatemaatikaTeadmiste test
Koostas Tiia Salm
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ajaühikud ja kalender. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 11
Aastas on ....
2 / 11
Aasta algab ....
3 / 11
Aasta lõpeb ....
4 / 11
30 - päeva kuud on ....
5 / 11
Aastas on ....
6 / 11
Liigaastas on ....
7 / 11
Liigaasta on iga ....
8 / 11
Liigaastal on ....
9 / 11
Üks sajand on ...
10 / 11
Millennium on ....
11 / 11
Nädalas on ....
Uuesti Edasi