TESTAjaühikud ja kalender. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 11

Aasta lõpeb ....

2 / 11

Aastas on ....

3 / 11

Aasta algab ....

4 / 11

Aastas on ....

5 / 11

Liigaastal on ....

6 / 11

Millennium on ....

7 / 11

Liigaasta on iga ....

8 / 11

Nädalas on ....

9 / 11

30 - päeva kuud on ....

10 / 11

Üks sajand on ...

11 / 11

Liigaastas on ....

Koostas Tiia Salm