Ajaühikud ja kalender. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 11

Liigaastal on veebruaris …

2 / 11

Aastas on …

3 / 11

Liigaastas on …

4 / 11

Nädalas on …

5 / 11

Aasta algab …

6 / 11

Üks sajand on …

7 / 11

Millennium on …

8 / 11

Aasta lõpeb …

9 / 11

Aastas on …

10 / 11

Liigaasta on iga …

11 / 11

30-päeva kuud on …

Koostas Tiia Salm