9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Algebralise avaldise lihtsustamine, samasusteisendused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Kahekohalises arvus on a kümnelist ja b ühelist. Selle arvu üldkuju on
2 / 17
Leia üksliikmete (–5x) ja 3xy korrutis
3 / 17
Missugused järgmistest hulkliikmetest on kolmliikmed?
4 / 17
Kolmnurga küljed on a, b ja c. Hulkliikme a + b + c abil leiame
5 / 17
Missuguste a ja b väärtuste korral a · b = 0?
6 / 17
On teada, et hulkliikmed 3x² + 5x + 12 ja Ax² – Bx + 12 on võrdsed. Millega võrduvad A ja B?
7 / 17
Ristküliku küljed on 3x ja 7x. Kuidas avaldub x kaudu ristküliku ümbermõõt?
8 / 17
Võrdkülgse kolmnurga külg on 6a. Selle kolmnurga ümbermõõt on
9 / 17
Leia üksliikmete 4x²y ja 2xy² vahe
10 / 17
Sarnasteks liikmeteks nimetatakse liikmeid,
11 / 17
Leia (–3xy²)(–4x²)
12 / 17
Peale sarnaste liikmete koondamist esitub avaldis 2 + c + 3 – 4c kujul
13 / 17
Leia üksliikmete 12x²y³ ja (–3xy²) jagatis
14 / 17
Leia üksliikmete 3x ja 4y korrutise ruut
15 / 17
Missuguste a ja b väärtuste korral a : b < 0
16 / 17
Missugusel juhul on sulud õigesti avatud?
17 / 17
Leia (–2xy)².
Uuesti Edasi