1. klassMatemaatikaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

ASETA ÕIGES JÄRJESTUSES ARVUD ÕIGESSE KASTI

345132456465123456234532451243563456245312456234566534
ÕIGEVALE
Uuesti Kontrolli