1. klassMatemaatikaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

LOHISTA VÄITED ÕIGESSE KASTI

2<32>33<55<65>63>42=24>34>65>26<44=13<41>4
ÕIGEVALE
Uuesti Kontrolli