1. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

ARVUTA. KOLME ARVU LIITMINE nr1. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
4 + 3 + 2 =
2 / 12
1 + 3 + 2 =
3 / 12
3 + 1 + 2 =
4 / 12
4 + 3 + 1 =
5 / 12
3 + 3 + 3 =
6 / 12
5 + 1 + 2 =
7 / 12
6 + 1 + 1 =
8 / 12
1 + 5 + 3 =
9 / 12
5 + 1 + 6 =
10 / 12
3 + 3 + 2 =
11 / 12
1 + 1 + 2 =
12 / 12
2 + 3 + 4 =
Uuesti Edasi