1. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali välja õige vastusega arvutustehted.

Uuesti Kontrolli