2. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Liitmine ja lahutamine 20 piires. Leia puuduv number. Test nr 1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
11 + 5 + 3 = .......
2 / 14
13 + 2 + ....... = 20
3 / 14
3 + 3 - ....... = 2
4 / 14
17 + 3 - ....... = 15
5 / 14
16 – 5 + 7 = .......
6 / 14
20 - 5 + ....... = 18
7 / 14
19 – ....... + 4 = 11
8 / 14
10 - 6 + ....... = 18
9 / 14
18 – 6 + ....... = 15
10 / 14
4 + 11 + 5 = .......
11 / 14
15 - 6 + ....... = 20
12 / 14
19 - 4 + ....... = 17
13 / 14
11 + 9 - ........ = 13
14 / 14
19 – 5 + 4 = .......
Uuesti Edasi