1. klassMatemaatikaTeadmiste test
malumang.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Liida ja lahuta 20 piires. Kirjuta kasti õige vastus

1 / 18

6 + 3 =

2 / 18

7 – 4 =

3 / 18

16 – 5 =

4 / 18

13 + 7 =

5 / 18

20 – 9 =

6 / 18

2 + 8 =

7 / 18

15 – 5 =

8 / 18

11 + 8 =

9 / 18

4 + 3 =

10 / 18

10 – 6 =

11 / 18

12 + 5 =

12 / 18

11 + 4 – 5 =

13 / 18

17 – 5 + 2 =

14 / 18

4 + 6 – 6 =

15 / 18

14 – 2 + 8 =

16 / 18

16 + 2 – 7 =

17 / 18

5 – 3 +10 =

18 / 18

12 + 7 – 9 =

Uuesti Edasi