5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Lahenda võrrand. Leia puuduvad numbrid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
456 - x = 238
2 / 10
1165 - y = 568
3 / 10
2341 - k = 459
4 / 10
327 + g = 614
5 / 10
r + 207 = 526
6 / 10
s + 19 = 243
7 / 10
124 - t = 56
8 / 10
x + 569 = 890
9 / 10
a + 307 = 579
10 / 10
9 × b × 47 = 1692
Uuesti Edasi