Arvutamine. Lahenda võrrand. Leia puuduvad numbrid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

s + 19 = 243

2 / 10

1165 - y = 568

3 / 10

2341 - k = 459

4 / 10

r + 207 = 526

5 / 10

9 × b × 47 = 1692

6 / 10

456 - x = 238

7 / 10

124 - t = 56

8 / 10

a + 307 = 579

9 / 10

x + 569 = 890

10 / 10

327 + g = 614

results loading