1. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Liitmine ja lahutamine 20 piire. Kirjuta puuduv arv

1 / 12

….+12=17

2 / 12

17-….=15

3 / 12

….+ 9 =15

4 / 12

16-….=10

5 / 12

….+ 7 =12

6 / 12

13-….= 9

7 / 12

12-….= 6

8 / 12

14-….= 7

9 / 12

….+14=17

10 / 12

….+ 8 =16

11 / 12

….+ 9 =18

12 / 12

18-….= 9

Uuesti Edasi