7. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 1. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
366 - 294 =
2 / 10
(720 + 270) : 3 =
3 / 10
1,05 ⋅ 8 + 3,6 =
4 / 10
1997 + 799 + 4 =
5 / 10
(6 ⋅ 125 - 250 ) : 1000 =
6 / 10
7 / 10
(12 ⋅ 45 - 240 ) : 25 =
8 / 10
9 / 10
(2600 + 1006 - 106) - 4000 =
10 / 10
Uuesti Edasi