6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
2014 – 905 + 86 + 819 =
2 / 10
0 : 15 + 24 : 6 · 2 =
3 / 10
4 / 10
(0,85 + 0,4) · 10 + 0,5 =
5 / 10
55025311 : 11 =
6 / 10
(52014 + 20145) : 3 =
7 / 10
(11 · 202 – 1382) : 6 =
8 / 10
9 / 10
10 / 10
(1602 – 702) : 3 · 5 =
Uuesti Edasi