7. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 2. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
15 · 25 – 125 =
2 / 10
(390 + 930) : 20 =
3 / 10
[(2 · 0,82 + 1,64 + 0,32] =
4 / 10
(1300 – 660) : 40 – 20 =
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
[1,03 · 9 + 1,33 – 20] + 0,6 =
9 / 10
10 / 10
200 · (–0,04) + 2006 =
Uuesti Edasi