6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
15 – (15 · 0 + 0 : 15) +15 =
2 / 10
1998 + 8991 =
3 / 10
22 · (150 – 49) =
4 / 10
11 · 1 + 22 · 2 + 33 · 3 =
5 / 10
5 · 6 + 8 · 13 – 13 · 3 =
6 / 10
7 / 10
10 · 1000 : 100 · 10 =
8 / 10
(0,1 · 0,01) + (0,1 – 0,01) =
9 / 10
(195 : 13 – 2,5) · 100 =
10 / 10
(22022 : 11 – 1002) · 5 =
Uuesti Edasi