6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 4

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
14 + 15 + 16 – 17 – 18 =
2 / 10
17830 + 200 + 2000 =
3 / 10
471 + 3 · 13 =
4 / 10
100 – (345 : 5) =
5 / 10
101 · 28 – 222 =
6 / 10
0,01 · 2,1 + 2 =
7 / 10
8 / 10
(1602 – 702) : 3 · 1,5 =
9 / 10
10 / 10
Uuesti Edasi