7. klassMatemaatikaTeadmiste test
Mälumäng
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 4. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
(15 – 45) · 2 + 87 =
2 / 10
3 / 10
4 / 10
(16 : 0,04) · 5 =
5 / 10
( 2 · 1999 – 908) : 3 + 1070 =
6 / 10
(0,85 + 0,4) · 10 + 0,25 =
7 / 10
8 / 10
9 / 10
(–16 + 9) · (–17) – 1 =
10 / 10
(10,1 · 100 – 2000) : 9 =
Uuesti Edasi