7. klassMatemaatikaTeadmiste test
Mälumäng
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 5. Vali õige variant

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
(462 : 11 + 18) : 6 =
2 / 10
– 600 · 0,08 + 2047 =
3 / 10
4 / 10
5 / 10
(7,25 – 5) : 0,5 =
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
(8 · 125 – 350) : 1000 =
10 / 10
{[ ( – 0,15 – 0,5) · (– 100) ] + 56 } : 11 =
Uuesti Edasi