7. klassMatemaatikaTeadmiste test
Mälumäng
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 6. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
1200 · 0,02 – 56 =
2 / 10
(48 · 0,25 – 11) : 0,25 =
3 / 10
(800 – 170) : 9 + 55 =
4 / 10
5 / 10
6 / 10
{ [ ( –0,06 – 0,34) · (–1000)] – 150} : 5 =
7 / 10
8 / 10
(6,25 – 5) : 0,5 · 100 – 250 =
9 / 10
10 / 10
(1,03 · 9 + 1,33 – 20) · (–10) =
Uuesti Edasi