5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali tehted, mille vastused on õiged.

Uuesti Kontrolli