5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali tehted, millel on õiged vastused.

Uuesti Kontrolli