12. klassMatemaatikaTeadmiste test
Kogunud: Tiia Valdmets
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ekstreemumülesanded

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Missugusel ristkülikul ümbermõõduga 60 cm on suurim pindala?
2 / 14
Missugusel ristkülikul pindalaga 64 cm2 on vähim ümbermõõt?
3 / 14
3. Müüri ääres tuleb kolmest küljest piirata taraga ristkülikukujuline maatükk. Leia maatüki mõõtmed nii, et
a. 120 m pikkuse taraga oleks piiratud suurim pindala;
b. 800 m2 pindalaga maatüki piirdetara pikkus oleks vähim.
4 / 14
Kolmnurga aluse ja kõrguse summa on 16 cm. Kui suur peab olema alus, et kolmnurga pindala oleks suurim?
5 / 14
Kolmnurga pindala on 18 cm2 . Kui suur peab olema alus, et aluse ja kõrguse summa oleks vähim?
6 / 14
6. Missugusel täisnurksetest kolmnurkadest hüpotenuusiga 20 cm on suurim pindala?
7 / 14
Missugusel täisnurksetest kolmnurkadest hüpotenuusiga 12 cm on suurim ümberõõt?
8 / 14
Võrdhaarsesse kolmnurka, mille alus on 20 cm ja kõrgus 8 cm, on kujundatud ristkülik. Kui suur peab olema ristküliku kõrgus, et pindala oleks suurim?
9 / 14
Tunneli ristlõige on ristkülik poolringiga ülemises osas. Ristlõike ümbermõõt on 6 m. Leida tunneli laius ja kõrgus nii, et tunneli ristlõike pindala oleks suurim?
10 / 14
Ruudukujulise plekitahvli külg on 30 cm. Plekitahvli nurkadest tuleb lõigata ära 4 ruutu nii, et järelejäänud osast saaks servi üles pöörates suurima ruumalaga karbi. Leida väljalõigatud ruutude külje pikkus?
11 / 14
Ristkülikukujulisest papitükist, mille mõõtmed on 3 dm ja 5 dm, tuleb valmistada kaaneta karp. Selleks lõigatake papitüki nurkadest ära võrdsed ruudud ja murtakse servad üles. Kui suur peab olema väljalõigatavate ruutude külg, et karbi külgpindala oleks suurim?
12 / 14
Ruudukujulise põhjaga püstprisma ruumala on 8 dm3 . Kui suur peab olema prisma põhiserv, et tema täispindala oleks vähim?
13 / 14
Tuleb valmistada risttahukakujuline kaanega kast, mille ruumala on 72 dm3 ning mille põhiservad suhtuvad 1 : 2 . Missugused peavad olema kasti mõõtmed, et selle täispindala oleks vähim.
14 / 14
15. Ratsabaasi omanikul on 16 hobust. Kui ratsutamistunni hinnaks on 60 eurot, siis üüritakse iga hobust päevas 8 tundi. Kui tunnihinda tõsta, väheneb iga 5-eurose hinnatõusu puhul üürimiste arv 4 tunni võrra. Leida
a. kui suur tunnihind annab maksimaalse päevatulu;
b. kui suur on hobuste üürimise maksimaalne päevatulu;
c. mitu tundi on sel puhul keskmiselt ühe hobuse koormus päevas?
Uuesti Edasi