3. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

ENERGIA. Vali kõik õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
Energia on keha võime ...
2 / 13
Energiat mõõdetakse ...
3 / 13
Džauli tähis on ...
4 / 13
Üks džaul on energiakogus, mis kulub keha liigutamiseks ... meetri võrra.
5 / 13
Päikesepaneelidega muudetakse päikeseenergia elektrienergiaks.
6 / 13
Soojusenergiat võib kasutada ruumide kütmiseks.
7 / 13
Maavarade põletamisel saadakse energiat.
8 / 13
Vee liikumisenergia muudetakse elektrienergiaks ...
9 / 13
Tuule liikumisenergia muudetakse tuulegeneraatoritega ...
10 / 13
Millised neist on taastuvad energiaallikad?
11 / 13
Milline neist kasutab päikeseenergiat?
12 / 13
Kumb neist on kivisüsi?
13 / 13
Millist energia saamise vormi näed pildil?
Uuesti Edasi