ENERGIA. Vali kõik õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

Millised neist on taastuvad energiaallikad?

2 / 13

Energia on keha võime ...

3 / 13

Üks džaul on energiakogus, mis kulub keha liigutamiseks ... meetri võrra.

4 / 13

Päikesepaneelidega muudetakse päikeseenergia elektrienergiaks.

5 / 13

Millist energia saamise vormi näed pildil?

6 / 13

Maavarade põletamisel saadakse energiat.

7 / 13

Džauli tähis on ...

8 / 13

Tuule liikumisenergia muudetakse tuulegeneraatoritega ...

9 / 13

Energiat mõõdetakse ...

10 / 13

Soojusenergiat võib kasutada ruumide kütmiseks.

11 / 13

Vee liikumisenergia muudetakse elektrienergiaks ...

12 / 13

Milline neist kasutab päikeseenergiat?

13 / 13

Kumb neist on kivisüsi?

results loading