5. klassMatemaatikaTeadmiste test
© Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused nurgad on täisnurgast suuremad?

Uuesti Kontrolli