5. klassMatemaatikaTeadmiste test
© Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia kõik tõesed laused.

Uuesti Kontrolli