3. klassMatemaatikaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta iga kujund õigesse kasti.

KUUPRINGPÜRAMIIDKOLMNURKSIRGLÕIKTETRAEEDER
Uuesti Kontrolli