5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

JAH -EI vastustega ülesanded. Test nr 1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Sass teatas ühel päeval: "Üleeile oli mul vanust 10 aastat, aga järgmisel aastal saan ma 13. aastaseks” Kas nii võib olla?
2 / 10
Jalgpallimeeskond võitis kolme võrra rohkem mänge, kui kaotas. Kokku mängis võistkond 11 mängu. Väidan, et vähim kaotatud mängude arv võib olla 4. Kas see väide on õige?
3 / 10
Ühes toas on teatud arv inimesi. Igal inimesel on toas täpselt 1 sõber. Väidan, et toas olevate inimeste arv on paarisarv. Kas see on nii ?
4 / 10
Kas on õige, et leidmaks tundmatut vähendatavat, tuleb vahega liita vähendaja?
5 / 10
Punane ja sinine auto sõidavad ühtlaste kiirustega. Punane auto sõidab 10km/h kiiremini kui sinine auto. Väidan, et juhul kui autod väljuvad samast punktist, jõuab punane auto sihtpunkti kindlasti enne sinist autot. Kas see on õige?
6 / 10
Kas on õige, et kui liita 22 tuhandelist ja 22 sajalist, saame arvu 222200 ?
7 / 10
Kas on õige, et 100 000 lõigust saab koostada sirge?
8 / 10
Väidan, et kahe sirge lõikumisel tekkinud kõrvunurkade paaride arv on neli. Kas minu väide on õige?
9 / 10
Kaks kraavikaevajat kaevavad 2 tunniga 2 meetrit kraavi. Väidan, et need kraavikaevajad
kaevavad 5 meetrit 5 tunniga. On see õige?
10 / 10
Maril on 2 venda ja 2 õde. Väidan, et Mihklil, Mari vennal, on ainult üks vend. Kas see on nii?
Uuesti Edasi