7. klassMatemaatikaTeadmiste test
http://www.ttkool.ut.ee/
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

JAH-EI vastustega küsimused. Test nr3

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Kui auto sõidab kiirusega 90 km/h, kulutab ta 8 liitrit bensiini 100 km läbimiseks. Siis 250 km läbimiseks kulub 20 liitrit bensiini. On see õige ?
2 / 10
Kui ööpäevast allesjäänud osa on poole lühem kui möödunud osa, siis näitab kell 16. 00. On see nii ?
3 / 10
Arvu kuubi neljandik on suurem kui sama arvu neljandiku kuup. On see õige ?
4 / 10
Naturaalarvud 1 kuni 99 on kirjutatud ritta. Numbrit 5 on kirjutatud siis 19 korda. On see õige ?
5 / 10
Kui vähendan isa vanust neljandiku võrra, siis saan 27 aastat. Väidan, et isa vanus on siis 31. On see õige ?
6 / 10
Võrdhaarse kolmnurga alus on kaks korda pikem kõrgusest. Selle kolmnurga üks nurkadest on 90°. On see õige ?
7 / 10
36-kohalises arvus on kõik numbrid võrdsed kahega. Väidan, et see 36-kohaline arv jagub arvuga 9. On see õige ?
8 / 10
3 minutiga lõigati puujupp poolemeetristeks juppideks, kusjuures iga lõikus kestis 1 minuti. Väidan, et esialgse puujupi pikkus oli 1,5 m. On see õige ?
9 / 10
Õpetaja dikteerimisel kirjutas õpilane 4 tunni ja 40 minuti asemel 4,4 tundi. Kas õpilane tegi vea ?
10 / 10
Poolteist kolmandikku sajast on 60. On see õige ?
Uuesti Edasi