10. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Jah või Ei vastustega (6 ülesannet)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 6
Kas arv 222000111666 jagub arvuga 33?
2 / 6
Kas arv 201620162016 jagub arvuga 33?
3 / 6
Mihkel kõnnib hommikuti ühtlase kiirusega kodust kooli 20 minutiga ja jõuab kohale 5 minutit enne tundide algust. Ühel päeval, olles täpselt poolel teel, avastab ta, et on oma nutitelefoni koju unustanud. Kas tal on võimalik oma telefon kodust ära tuua ja õigeks ajaks tundi jõuda, kui ta jooksukiirus on 2 korda suurem kui kõndimiskiirus?
4 / 6
Kas on võimalik valida n positiivset täisarvu, mille summa võrdub nende arvude vähima ühiskordsega, kui n = 2?

5 / 6
Kas on võimalik valida n positiivset täisarvu, mille summa võrdub nende arvude vähima ühiskordsega, kui n = 3?
6 / 6
Kuuekorruselise hoone kõik korrused koosnevad ühesuurustest ruudukujulise põrandapinnaga tubadest, iga korruse toad on paigutatud ühtviisi 6 × 6 tabelina. Iga kahe naabertoa vahelises seinas on uks ja iga kahe üksteise peal paikneva toa vahel läheb trepp. Kas ehitusjärelvalve inspektoril on võimalik see hoone läbi käia, külastades iga tuba täpselt ühe korra ja jõudes lõpuks tagasi tuppa, kust alustas?
Uuesti Edasi