3. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

KAART. Vali kõik õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Kõik plaanid on kaardid.
2 / 17
Kõik fotod on kaardid.
3 / 17
Tavaliselt kujutab kaart väiksemaid maa-alasid kui plaan.
4 / 17
Kaardi ülaosa kujutab alati ...
5 / 17
Plaani alaosa kujutab alati ruumi lõunaosa.
6 / 17
Kaardil kujutatakse maastikku ...
7 / 17
Kaardile kantakse kõik looduses olevad objektid.
8 / 17
Veekogusid kujutatakse kaardil ... tooniga.
9 / 17
Maismaad kujutatakse kaardil ... toonidega.
10 / 17
Kõige kõrgemad kohad on kaardil tähistatud ...
11 / 17
Veekogude kõige sügavamad kohad on tähistatud kaardil kõige ... sinisega.
12 / 17
Jõed märgitakse kaardile ... joontega.
13 / 17
Teed märgitakse kaardile ... joontega.
14 / 17
Leppemärkide tähendus on ära toodud kaardi ...
15 / 17
Igal kaardil on mõõtkava.
16 / 17
Mõõtkava näitab, kui palju on objektid kaardil väiksemad kui tegelikkuses.
17 / 17
Millised neist on kaardimõõtkavad?
Uuesti Edasi