TESTKAART. Vali kõik õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 17

Kaardi ülaosa kujutab alati ...

2 / 17

Maismaad kujutatakse kaardil ... toonidega.

3 / 17

Millised neist on kaardimõõtkavad?

4 / 17

Tavaliselt kujutab kaart väiksemaid maa-alasid kui plaan.

5 / 17

Kaardil kujutatakse maastikku ...

6 / 17

Kõik fotod on kaardid.

7 / 17

Kaardile kantakse kõik looduses olevad objektid.

8 / 17

Jõed märgitakse kaardile ... joontega.

9 / 17

Leppemärkide tähendus on ära toodud kaardi ...

10 / 17

Kõige kõrgemad kohad on kaardil tähistatud ...

11 / 17

Igal kaardil on mõõtkava.

12 / 17

Veekogude kõige sügavamad kohad on tähistatud kaardil kõige ... sinisega.

13 / 17

Plaani alaosa kujutab alati ruumi lõunaosa.

14 / 17

Veekogusid kujutatakse kaardil ... tooniga.

15 / 17

Kõik plaanid on kaardid.

16 / 17

Teed märgitakse kaardile ... joontega.

17 / 17

Mõõtkava näitab, kui palju on objektid kaardil väiksemad kui tegelikkuses.