2. klassMatemaatikaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista numbrid õigesse kasti.

70195883463269128745286075885302681
PaarisarvPaaritu arv
Uuesti Kontrolli