2. klassMatemaatikaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista number õigesse kasti

99049634580281733588330277391249438
Paaritu arvPaarisarv
Uuesti Kontrolli