9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kolmnurga lahendamine

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
Kui suur on nurk x?
2 / 18
Kui pikk on külg x?
3 / 18
Kolmnurga sisenurkade summa on 180°. Kui suur on kolmnurga sisenurkade summa, kui kõiki kolmnurga külgi pikendada 20 cm võrra?
4 / 18
Miks võib väita, etpilt47.jpg lõigud u ja v on paralleelsed?
5 / 18
Nurga x leidmiseks kasutame seost
6 / 18
Kas kolmnurgad ABC ja AWC on sarnased? Kui jah, siis missuguse tunnuse järgi?
7 / 18
Leia täisnurkse kolmnurga külg x.
8 / 18
Missuguse tehtega saab leida kolmnurga külge x?
9 / 18
Kas kolmnurgad ABC ja CPQ on sarnased? Kui jah, siis missuguse tunnuse järgi?
10 / 18
Kolmnurga sisenurgad on 90°, 45° ja 45°. See kolmnurk on
11 / 18
Joonisel olevad kolmnurgad on sarnased. Leia külg x.
12 / 18
Kuidas saab leida lõigu u pikkust?
13 / 18
Millega võrdub nurga A siinus?
14 / 18
Kuidas saab leida lõigu x pikkust?
15 / 18
Missuguste tehetega leitakse joonisel oleva kolmnurga pindala?
16 / 18
Millega võrdub nurga B koosinus?
17 / 18
Joonisel on sarnased kolmnurgad. Kui pikk on külg x?
18 / 18
Kas joonisel olev kolmnurk on täisnurkne?
Uuesti Edasi